Cmentarz komunalny w Bieruniu


CENNIK OPŁAT CMENTARNYCH

obowiązujący od 17.11.2017

 

L.p.

RODZAJ MOGIŁ

GRÓB ZWYKŁY (ZIEMNY)

GRÓB MUROWANY

NAGROBEK

Opłata
za miejsce
na okres

20 lat     

Rezerwacja lub ponowna opłata za miejsce na okres 20 lat

Ponowna opłata za miejsce na okres 10 lat             

Opłata
za miejsce
na okres 30 lat

Rezerwacja lub ponowna opłata za miejsce na okres 20 lat

Ponowna opłata za miejsce na okres 10 lat

 Jednorazowa opłata
za postawienie pomnika      

netto

netto

netto

netto

netto

netto

netto

1.

Mogiła pojedyncza

319,00 zł

319,00 zł

212,00 zł

638,00 zł

468,00 zł

287,00 zł

276,00 zł

2.

Mogiła podwójna (w układzie poziomym i pionowym)

500,00 zł

500,00 zł

319,00 zł

872,00 zł

691,00 zł

415,00 zł

383,00 zł

3.

Mogiła dziecięca

117,00 zł

117,00 zł

74,00 zł

234,00 zł

180,00 zł

106,00 zł

170,00 zł

4.

Mogiła urnowa pojedyncza

85,00 zł

85,00 zł

53,00 zł

180,00 zł

117,00 zł

74,00 zł

170,00 zł

5.

Mogiła urnowa rodzinna

138,00 zł

138,00 zł

74,00 zł

319,00 zł

234,00 zł

138,00 zł

223,00 zł


Stawki  VAT

Opłaty i dopłaty  przy pochówku  8%

Opłaty  miejsca po 20 latach 23%

Opłaty za nagrobek 23%